novilogo

Radno vreme:
Ponedeljak - Petak: 09-20h
Subota: 09-18h
Nedelja: 12-14h

srbija gb
ru de

Hirurgija

dragana vujovic

Dr Dragana Vujović

specijalista dečje hirurgije, neonatalna hirurgija - Univerzitetska dečja klinika

PREGLEDI KOJE OBAVLJA:

 • Sve vrste hirurških oboljenja i povreda, posebno kod dece najmlađeg uzrasta.

dru-vukanic-300x211

Ass.dr Dragan Vukanić

hirurg urolog - Univerzitetska dečja klinika

Radna biografija

Mr sci med (iz oblasti neonatalne hirurgije), specijalista dečji hirurg, rođen je 1956. godine u Andrijevici. Zaposlen je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, nastavna baza Univerzitetska dečja klinika u Tiršovoj br 10. Magistarsku tezu iz neonatalne hirurgije odbranio je 1988. godine.

Usavršavao se na dečjoj ortopediji CMH Čikago, a posle tog iskustva bio je prvi ekspert u našoj zemlji za kongenitalne anomalije iz dečje ortopedije. Radio na dečjoj urologiji kod Casey Firlit-a, a zatim završio kurs iz mikro hirurgije sa specijalizacijom za dečju genitalnu hirurgiju.

Obavio je 1983. prvu mikro hiruršku genitalnu operaciju na deci u našoj zemlji koristeći inovativni i novi hirurški trend u svetu. Uvodi u praksu litrotipsiju u urinarnom traktu kod dece 2002.

Kao član tima Douglas Stephans-a, sa North WesternUniverziteta, izučavao urođene anomalije urogenitalnog sistema. Bio je saradnik John-a Raffensperger-a, iz Childrens memorial Hospital, iz Čikaga, SAD, na specijalizaciji neonatalne hirurgije. Završio intenzivne kurseve «Novine u dečjoj hirurgiji» u Trevizu, Italija. Saradnik William-a Caplan-a, North Western University and Children’s Memorial Hospital u Čikagu, SAD. – od 1981. godine član je Srpskog lekarskog društva;

– od 1985. godine bio je član Jugoslovenske asocijacije dečijih hirurga;

– od 1994. godine bio je član Lekarskog društva Crne Gore;

– od 2002. godine bio je član Asocijacije Herniologa Jugoslavije, a sada Saveza Herniologa Srbije;

– od 2002. godine član je Naučnog komiteta Asocijacije Herniologa Srbije;

– od 2003. godine stalni je sudski prevodilac sa lincencom.

– Aktivni član svetskog udruženja za tumore kod dece – SIOP, i nacionalni koordinator

– savetnik za oblast hirurgije.

– Aktivni član svetske internacionalne pedijatrijske transplantacione asocijacije

– IPTA. ( za transplantaciju tkiva i organa kod dece ).

– Član svetske i evropske asocijacije Dečjih hirurga.

– Član svetske i evropske asocijacije Dečjih urologa.

– Osnivač i aktivni član svetskog udruženja za vaskularne pristupe

– VAS

– Predvodnik je tima za transplantaciju bubrega kod dece u Univerzitetskoj dečjoj klinicii u Tiršovoj u Beogradu, i član nacionalne asocijacije. Dr Dragan Vukanić je oženjen i otac dvoje dece. Poznat je po svom humanitarnom radu, velikoj energiji i interesovanjima koja daleko prevazilaze profesiju kojom se bavi. U slobodno vreme bavi se i pčelarstvom. Govori, čita i piše engleski i ruski jezik.


Branislav-Trifunovic5-300x300

Ass.dr Branislav Trifunović

spec. plastične hirurgije - Univerzitetska dečja klinika

Druga specijalizacija: Plastična i rekonstruktivna hirurgija

Oblast delatnosti (interesovanja): Dečja plastična i rekonstruktivna hirurgija

Nastavno zvanje: Klinički asistent, katedra hirurgije

Članstvo u strukovnim organizacijama (asocijacijama):

Od 2008 – MBC (Mediterranean Council for Burns and Fire Disasters – WHO Collaborating Center)
od 2005 – ESPRAS (European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery)
od 2005 – Recenzent stručnog časopisa Američkog udruženja za Rascep usne i nepca (ACPA- American Cleft Palate Association): “Cleft palate craniofacial journal”
od 2004 – EUPSA (European Pediatric Surgeons Association)
od 2003 – MBC (Mediteranian Burns club)
od 2003 – ACPA (American Cleft Palate Association)
1996 – EMSA (Eurpeam Medical Student Association)

Naučno-istraživačka delatnost:

Dečja hirurgija i plastična i rekonstruktivna hirurgija:
– hirurgija rascepa usne i nepca,
– EEC sindrom (ektrosinadktilija, ektodermalna displazija i
rascep nepca (cleft)),
– ginekomastija,
– neonatalni kompartment sindrom,
– tumori vrata i lica kod dece,
– primena lasera u dečijoj i plastičnoj hirurgiji.

Kratka biografija:

Rođen u Vukovaru, Republika Hrvatska, 20.07.1971.

Obrazovanje:

Decembar 2010 – Završni ispit specijalizacije iz Dečije hirurgije sa ocenom odličan
2005 – Magistarski rad: “Uticaj patoanatomskih promena kod urođenog rascepa primarnog nepca na izbor operativne tehnike”. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1998-2005 – Magistarske studije iz Hirurške anatomije, medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
April 2004 – Započeo drugu specijalizaciju iz Plastične hirurgije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Novembar 2003 – Završni ispit specijalizacije iz Dečije hirurgije sa ocenom odličan
1998- 2003 – Specijalističe studije iz Dečije hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1998 – Položio dršavni ispit za Doktora medicine sa ocenom odličan
1997/98 – Obavio opšti lekarski staž kao stažer Medicinskog fakulteta u Beogradu
Maj 1997 – Diplomirao na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu
1990-1997 – Studirao Medicinski fakultet u Beogradu po planu šestogodišnjih studija
1998-1990 – Srednja medicinska škola u Novom Sadu
1996-1998 – Srednja škola usmerenog obrazovanja u Šidu
1978-1996 – Osnovna škola u Tovarniku kod Vukovara

Dodatna edukacija :

CME (Continuing Medical Education) sertifikovani kursevi:

Decembar 2009 – Mart 2010
Stručno usavršavanje u trajanju od 3 meseca iz oblasti plastične i dečije hirurgije na “Showa Univerzitetu” u Tokiju, Japan.
Novembar 2006 -“Laser training course: Certificate of competence” Laser training courses department- Florence,Italija.
Mart-Septembar 2006 – Stručno usavršavanje u trajanju od 6 meseci u Univerzitetskoj dečijoj bolnici “Aghia Sophia”, Atina, Grčka
Jun 2005 -„Live Rhinosurgery training course” organizovano od strane ERS (European Rhinologic Society).
Predavač i demonstrator: Prof dr Wolfgang Pirsig (Nemačka).
Oktobar 2004 -„First functional and aesthetic nasal surgery course” Organizovan od strane ERS (European Rhinologic Society) iEUFOS (European federation of oto-rhino-laringological society).
Predavači i demonstratori: Prof dr Egbert H. Huizing
(Holandija) i Prof dr Wolfgang Pirsig (Nemačka).
Oktobar 2004 -„Three-day intensive workshop and teaching course of treatment of anorectal anomalies”
Organizovan od strane: Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predavač i demonstartor: Prof dr Alberto Penja (SAD)
Oktobar 2003 -„Course in microsurgery”
Organizovan od strane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Predavači i demonstratori: profesori Instituta za Neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije
Jun 2003 – “How to write scientific paper: from idea to realisation” Organizovan od strane Medicinskkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predavač: Prof dr Eugenio Picano

Kretanja u službi:

2003 – stalno zaposlen na odelenju Plastične i rekonstruktivne hirurgije Univerzitetske dečije klinike u Beogradu
1999-2003 – zaposlen na određeno vreme, do kraja specijalizacije iz dečije hirurgije, na Univerzitetskoj dečijoj klinici u Beogradu
1997-1998 – Medicinski fakultet Univerzita u Beogradu, radno mesto doktora medicine-pripravnika

Predmeti edukacije:

2004 – Član organizacionog odbora „Three-day intensive workshop and teaching course of treatment of
anorectal anomalies”, organizovan od strane: Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Univerzitetske dečije klinike u Beogradu. Predavač i demonstrator: Prof dr Alberto Penja (SAD)

Predavanja po pozivu na nacionalnim skupovima:

2010 – Oktobarski dani univerzitetske dečije klinike u
Beogradu: „Laserski tretman ožiljaka”
2009 – Oktobarski dani univerzitetske dečije klinike u
Beogradu: „Primena lasera u dečijem uzrastu- naše jednogodišnje iskustvo”
2008 – Sekcija Fizijatara: „Tretman ožiljaka laserom”
2008 – Oktobarski dani univerzitetske dečije klinike u Beogradu: „Primena lasera u dečijem uzrastu”
2007 – Oktobarski dani univerzitetske dečije klinike u Beogradu: „Gynecomastia”
2007 – 6. simpozijum Udruženja onkoloških hirurga Srbije: „Melanomi kože u dečijem uzrastu”
2007 – Dečija hirurška sekcija: „Neonatalni kompartment sindrom”
2006 – Dečija hirurška sekcija: „Antrpometrijske karakteristike deteta sa rascepom usne i nepca”
2005 – Oktobarski dani univerzitetske dečije klinike u Beogradu: „Rascepi usne i nepca”
2005 – Kongres Logopeda Srbije: „Tretman i lečenje dece sa rascepom usne i nepca”
2004 – Oktobarski dani univerzitetske dečije klinike u Beogradu: Cistične promene na vratu u dece”

Predavanja u okviru redovne nastave studentima Medicinskog fakulteta univerziteta u Beogradu:

2011 – Seminar: „Opekotine”
2007 – Seminar: „Opekotine”
2006 – Seminar: „Opekotine”

Objavljeni radovi (publikacije):

Rad u celini u časopisu indeksiranom na MEDLINE-u

1. Trifunović B, Zamaklar D, Parabucki D, Rakić I, Milosavljević M: Cistične promene na vratu kod dece. Srp Arh Celok Lek 2004, suplement I:62-5.
2. Milojevic I, Simic D, Markovic M, Atanaskovic-Markovic M, Milosevic K, Trifunovic B: Anaphylactic reaction during general anaesthesia associated with positive skin test to fentanyl. Anaesthesia and Intensive Care 2009; 37:502-503.

Rad u celini u časopisu koji nije citiran u current content-u ili science citation index-u

1. Zamaklar D.D, Trifunovic B. Medjusobni odnos insulina, kortizola i hormona rasta i njihov uticaj na nivo glukoze, slobodnih masnih kiselina i triglicerida u krvi gojaznih osoba. Med Podml 1996; 38(1-2): 45-51.

Izvodi u zborniku međunarodnog skupa

1. Zamaklar D.D., Trifunovic B., Stevanovic G., Marinkovic M., Lalic N., Kapor S. Abstract book, 7th European Students’ Conference Charite, Berlin, 1996.
2. Zamaklar D, Trifunovic B, Marinkovic M. Relaton between diurmal insulin and cortisol secretionand blood levelof glucoaeand lipid in obese people. Abstract book, 13th International Medical Sciences Student Congress
3. Trifunovic B, Zamaklar D, Rakic I, Parabucki D, Petronic I, Golubovic Z. Forearm shortening as unusual surgical solutiondor mutilant injury. Abstract book, 1th congress EUPSA (European Pediatric Surgeons Association), Zagreb 2004, Croatia
4. Parabucki D, Hinic I, Rakic I, Korac G, Trifunovic B, Zamaklar D. Burn depth estimation using vibrational spectroscopy. Abstract book, 1th congress EUPSA (European Pediatric Surgeons Association) Zagreb 2004.
5. Trifunovic B, Zamaklar D, Parabucki D, Rakic. Cystic neck growth (tumor) in children. Abstract book, 10th congress ESPRAS(European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery), Viena 2005.
6. Trifunovic B, Zamaklar D, Rakic I, Parabucki D. Treatment of second degree burns with dermabrasion (necroabrasion) in infants. Abstract book, 15th MBC (Mediterranean Council for Burns and Fire Disasters- WHO Collaborating Center- MBC), Athens 2008.

Izvodi u zborniku nacionalnog skupa

1. Zamaklar D. D., Trifunovic B. Rezidualna funkcija beta celija u novootkrivenih pacijenata obolelih od insulin zavisnog dijabetes melitusa (IZDM) odredjuje trajanje klinicke remisije. Knjiga sazetaka, 38. Kongres studenata medicine I stomatologije, Nis 1996.
2. Trifunovic B, Zamaklar D, Rakic I, Nedeljkovic Đ, Stojanovic B. Contemporery treatment of naevus flameus by pulse dye laser. Abstract book, 1th congress of serbian association of pediatric surgeons, Belgrade 2010
3. Zamaklar D, Trifunovic B, Rakic I, Nedeljkovic Đ, Stojanovic B. Cleft lip and palate. Abstract book, 1th congress of serbian association of pediatric surgeons, Belgrade 2010
4. Trifunovic B, Zamaklar D, Rakic I, Nedeljkovic Đ, Stojanovic B. Newborn with transverse facial cleft. Abstract book, 1th congress of serbian association of pediatric surgeons, Belgrade 2010.
5. Nedeljkovic Đ, Trifunovic B, Zamaklar D, Rakic I, Stojanovic B. Cystic tumors of the neck in children’s. Abstract book, 1th congress of serbian association of pediatric surgeons, Belgrade 2010.
6. Nedeljkovic Đ, Zamaklar D, Trifunovic B, Rakic I. Defect of the nose collumele after application nasogastric probe, treatment with composite graft from ear. Abstract book, 1th congress of serbian association of pediatric surgeons, Belgrade 2010.
7. Nedeljkovic Đ, Zamaklar D, Trifunovic B, Rakic I, Stojanovic B.Carbon dioxide laser treatment of an ingrown nail. Abstract book, 1th congress of serbian association of pediatric surgeons, Belgrade 2010.
8. Rakic I, Cohen M, Patel P, Trifunovic B. Varieties of the Infrior alveolar nerve path throw the manduble. Abstract book, 1th congress of serbian association of pediatric surgeons, Belgrade 2010.
9. Rakic I, Cohen M, Riasberg D, Trifunovic B, Zamaklar D, Nedeljković Đ, Stojanović B. Alveolar aaugmentation after primarycleft lip. Abstract book, 1th congress of serbian association of pediatric surgeons, Belgrade 2010
10. Trifunovic B, Zamaklar D, Rakic I, Transverse facial cleft. Abstract book, 10th congress of Serbian Society for plastic, Reconstructive i Aesthetic Surgery, Belgrade 2010.
11. Trifunovic B, Zamaklar D, Rakic I, Treatment of naevus flammeus with pulse dze laser. Abstract book, 10th congress of Serbian Society for plastic, Reconstructive i Aesthetic Surgery, Belgrade 2010

Poglavlje u monografiji:

1. Trifunović B. Zamaklar D: Melanom u dečijem uzrastu. U: Inić M, Džodić R, Gudurić B: Melanom. Udruženje onkoloških hirurga Srbije, Pasterova 14 Beograd.
Recenzije za strane časopise
1. B Trifunović, recenzija za rad: Presurgical Nasoalveolar Molding (PNAM) Therapy for the Treatment of Bilateral Cleft Lip and Palate: A Preliminary Study. Cleft Palate Craniofac J. 2005
2. B Trifunović, recenzija za rad: Prevention of Wound Dehiscence in Palatal Surgerz by Preoperative Identification of Group A Streptococcus and Staphylococcus Aureus. Cleft Palate Craniofac J. 2005
3. B Trifunović recnzija za rad: Severe Snoring an a Child with Pycnodysostosis Treated with a Bilateral Rib Graft. Cleft Palate Craniofac J. 2005


Miljan-Mihajlovic1-300x300

Dr Miljan Mihailović

dečji neurohirurg - Univerzitetska dečja klinika

Članstvo u strukovnim organizacijama (asocijacijama):
*Evropska asocijacija neurohirurga
*Udruženje Neurohirurga jugoistočne Evrope SEENS
*Sekcija za neurohirurgiju SLD
*Sekcija za dečiju hirurgiju SLD

Oblast delatnosti (interesovanja):
1. Hirurgija kraniosinostoza
2. Hirurgija hidrocefalusa
3. Hirurgija kičmenog stuba
4. Neurotrauma
Naučno-istraživačka delatnost (oblast naučnoistraživačkog rada):
Magistarske i doktorske studije iz neurohirurgije

Biografija
Miljan Hranislava Mihajlović, Prim. dr sci. med.
Specijalista neurohirurgije
Dr Miljan Mihajlović rođen je 27.10.1967 g. u Kosovskoj Mitrovici.
Osnovnu i srednju školu završio je u Leposaviću sa odličnim uspehom za koji je nagrađen Vukovim diplomama.
Na Medicinskom fakultetu u Prištini diplomirao je juna 1993.g.
Magistarsku tezu iz oblasti neurohirurgije odbranio je 27.11. 2002.g. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Mentor Prof. Dr Miloš Janićijević. Tema: Značaj hirurškog lečenja hroničnih subduralnih hematoma kod odraslih.
Specijalistični ispit iz neurohirurgije položio je 23.10. 2003.g. sa odličnim uspehom.
Od marta 2003 g. zaposlen je u Univerzitetskoj Dečjoj Klinici u Beogradu.
U okviru stručnog usavršavanja Dr Miljan Mihajlović boravio je u Institutu za neurohirurgiju u Debreciinu ( Mađarska), u aprilu 2010. g. gde je stekao sertifikat o kompetentnosti izvođenja ventrikuloskopskih operacija.
Maja 2010. g. učestvovao je na internacionalnom workshop-u posvećenom hidrocefalusu u Neuchatel-u (Švajcarska).
27.04. 2013. g. odlukom ministarstva zdravlja republike Srbije dobio je zvanje Primarijus.
12. 05. 2013. g. proglašen je počasnim građaninom opštine Leposavić.
Doktorsku disertaciju sa temom „Problemi hirurškog lečenja hidrocefalusa kod prevremeno rođene dece”. Mentor Prof.dr Branislav Nestorović odbranio je 12.07.2013.g. na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Oktobra 2013. učestvovao je na međunarodnom simpozijumu posvećenom hidrocefalusu u Nici
(Francuska).
Autor je više radova u domaćim i stranim naučnim i stručnim časopisima.

Najznačajniji radovi su:
1. Surgical Treatment Problems of Hydrocephalus Caused by Spontaneus Intraventricular Hemorrhage in Prematurely Born Children (Article)Autori Mihajlovic Miljan H Bogosavljevic Vojislav Nikolic Igor M Mrdak Milan B Repac Nikola R Scepanovic Vuk D Nestorovic Branislav D Tasic Goran M InfoTURKISH NEUROSURGERY, (2013), vol. 23 br. 5, str. 593-599
2. Application of the Ommaya Reservoir in the Treatment of Hydrocephalus in Prematurely Born Children: Correlation with Animal Results (Article)Autori Mihajlovic Miljan H Mrdak Milan B Radlovic Vladimir N Nikolic Igor M Rakic Miodrag L Repac Nikola R Antunovic Vaso Janicijevic Aleksandar M Scepanovic Vuk D Tasic Goran M Ducic Sinisa InfoSRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO, (2013), vol. 141 br. 1-2, str. 8-12
3. Asymptomatic Perforation of Large Bowel and Urinary Bladder as a Complication of Ventriculoperitoneal Shunt: Report of Two Cases (Article)Autori Mihajlovic Miljan H Tasic Goran M Raicevic Mirjana M Mrdak Milan B Petrovic Bojana Radlovic Vladimir N InfoSRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO, (2012), vol. 140 br. 3-4, str. 211-215
4. Growing skull fracture
Mihajlović Miljan H., Nikolić Igor M., Raičević Mirjana M.
Vojnosanitetski pregled, 2006 63(8):761-764
5. Comparative Analysis of the Animal Model and Results of the Clinical Research of the Aneurysm Inclination Angle as the Predisposing Factor for the Occurrence of Rupture (Article)Autori Nikolic Igor M Tasic Goran M Antunovic Vaso Rakic Miodrag L Mihajlovic Miljan H Jokovic Milos B Stojisavljevic Miodrag Kojic Zvezdana Z Radlovic Vladimir N Djurovic Branko M Ducic Sinisa InfoSRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO, (2013), vol. 141 br. 3-4, str. 150-154


dr Marko Kostić

dečji grudni hirurg, Klinički centar Srbije


Radivoj Brdar

Prof. dr Radivoj Brdar

hirurg ortoped - Univerzitetska dečja klinika

PREGLEDI KOJE OBAVLJA:

 • Ortopedski pregledi
 • povrede
 • ultrazvuk kukova

bojanbukva

Dr sci.med. dr Bojan Bukva,

dečji hirurg i dečji ortoped

Radno iskustvo:

 • Služba Opšte medicine Doma zdravlja“Vračar“, 2002-2003.
 • Univerzitetska dečja klinika, Tiršova 10, Beograd, 2003-2015.
 • Sports Medicine and Orthopaedic Surgery Hospital“Aspetar“, Doha, Qatar, 2015-2017.
 • Univerzitetska dečja klinika, Tiršova 10, Beograd, 2017- .

 Obrazovanje:

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2001.
 • Specijalizacija iz dečje hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2009.
 • Akademska specijalizacija iz dečje hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2011.
 • Doktorat iz rekonstruktivne hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2015.
 • Subspecijalizacija iz dečje ortopedije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2015. 

Dostignuća i priznanja:

 • Dvanaest (12) naučnih radova indeksiranih na CC ili SCI listi (pogledati na www.pubmed.com).
 • Poglavlje u knjizi „The younger athlete“ by Popovic N, Bukva B, Maffulli N and Caine D, Chapter 44 in Brukner&Khan`s „Clinical Sports Medicine“, 5th edition, Volume 1, McGraw-Hill Education (Australia) 2017.
 • Poglavlje u knjizi  John Karlsson „Handball Sports Medicine“, Springer and ESSKA, Berlin 2018:341-355

Chapter 24, D`Hooghe P, Kaux JF, Bukva B, Abdellatif  N, Pereira H, Carmont M and Karlsson J: „Foot and Ankle Problems in Handball“.

 • Intermediate Life Support (ILS) Certificate, Ministarstvo zdravlja drzave Katar, Doha, 10. Februar 2016.
 • „Protecting Human Research Participants“  kurs, Internacionalni Institut za zdravlje (NIH), 08. Mart 2016.
 • Principi osteosinteze kod dece i adolescenata.  Niš 12-13. Septembar 2014.
 • Pediatric orthopedics and rheumatology CHOP Seminar in organisation of  American-Austrian Fondation, DFP ID 489747, Salzburg, Austria, Novembar 11-15, 2013.
 • Ultrazvučna dijagnostika lokomotornog sistema i kičmenog stuba. Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, 18. Oktobar 2013.
 • The 3rd Surgical Workshop “Sava Perović” of Complex UroGenital Reconstructive Surgery in Adulthood, Belgrade, 2. Oktobar 2010.
 • Stručna razmena na Klinici za ortopediju Kliničkog centra u Zagrebu, Šalata 7,  od 3- 28.03.2014.
 • Stručno usavršavanja iz oblasti dečje ortopedije i dečje sportske ortopedije u „Hospital for Special Surgery”, New York, SAD, 01-31-oktobar 2018.

Stručno usavršavanje iz artroskopske hirurgije kolena, Opšta bolnica „Novo mesto”, Novo mesto, Slovenija, 11-15.03.2019.

Pregledi koje obavlja:

 • Specijalističke preglede iz dečje hirurgije i dečje ortopedije
 • Ultrazvučne preglede kukova kod dece

dr vesna-jovanovic

prim dr sci med Vesna Jovanović

Institut za ortopedske bolesti Banjica

PREGLEDI KOJE OBAVLJA:

 • Ortopedski pregledi
 • povrede
 • ultrazvuk kukova
icon-phone

ZAKAŽITE PREGLED

011 286 23 72
062 222 688

icon-direction

POSETITE NAS

Pedijatrija Medilek Tim
Zvezdara
Koste Trifkovića 1. Beograd

icon-mail

PIŠITE NAM

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Website by mzlaki icon Studio Mzlaki 2019.

phone